Vennootschapsrecht

  • Oprichting van vennootschappen
  • Opmaken of wijzigen van statuten
  • Overdracht van aandelen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Managementovereenkomsten
  • Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en zaakvoerders
  • Opmaak notulen algemene vergadering of RvB
  • Ontbinding en vereffening
Meer info