Historiek

Het advocatenkantoor VY-US is ontstaan uit het eenmanskantoor van Mr. Johan VYNCKIER.
Het kantoor werd door hem in 1985 gestart aan het Louis Robbeplein te Kortrijk.
In 1994 werd het kantoor verder uitgebouwd met zijn broer, Mr. Dominiek VYNCKIER.
Sinds 2003 werd het kantoor omgevormd tot een advocatenvennootschap, de VOF VYNCKIER & VYNCKIER, met als vennoten Johan en Dominiek VYNCKIER.
In september 2016 is Mr. Guy DELABIE, die sinds jaren medewerker was binnen het kantoor, als vennoot toegetreden. Naar aanleiding van deze toetreding werd ook de naam en vennootschapsvorm gewijzigd naar de BVBA VY-US.

Het kantoor groeide sinds de opstart gestaag verder en dit resulteerde in een team met op heden twee administratieve medewerksters en zeven advocaten.

Ondertussen was het kantoor aan het Louis Robbeplein te klein geworden en werd er beslist om een volledig nieuw en modern kantoorgebouw op te richten. Sinds 2004 is het kantoor werkzaam vanuit deze nieuwbouw aan de Engelse Wandeling 74 te 8510 Kortrijk-Marke.

Het kantoor is gemakkelijk te bereiken zowel vanuit Kortrijk zelf als vanuit de omstreken (zie contact) en beschikt over ruime parkeergelegenheid.