Praktijkgebieden

Advocatenkantoor VY-US (voorheen VYNCKIER & VYNCKIER) is sinds geruime tijd actief in de juridische dienstverlening, waarbij het belang van de cliënt – ondernemer dan wel particulier – telkens zonder meer voorop staat.

Er wordt dan ook in eerste instantie ingezet op het zo veel als mogelijk trachten te vermijden van geschillen. Dit gebeurt door adviesverlening en begeleiding bij het onderhandelen van en het opstellen van contracten.

In geval er reeds een geschil is wordt er naar gestreefd om dit geschil op te lossen op een wijze die het best aansluit bij de belangen van de cliënt.  Dit kan gebeuren door een procedure voor de rechtbank op te starten, doch zo dit wenselijk is, wordt ook ruimte geboden aan alternatieve methodes om tot een oplossing te komen (via onderhandelingen, bemiddeling via tussenkomst van een derde, …).