Familiaal vermogensrecht

  • Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten
  • Vereffening-verdeling na echtscheiding
  • Erfrecht, schenkingen, testamenten
  • Vereffening-verdeling van nalatenschappen
Meer info