Insolventie- en beslagrecht

  • Gedwongen uitvoering van vonnissen
  • Begeleiding bij faillissementen (o.a. neerleggen boeken ter griffie, aangifte van schuldvordering,…)
  • Ondernemingen in moeilijkheden, opstarten procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO)
  • Vereffeningen
  • Bewarend en uitvoerend beslag
  • Uitoefening van eigendomsvoorbehoud, voorrechten en zekerheden
Meer info