Ondernemingsrecht en economisch recht

  • Invordering van onbetaalde facturen en bijhorende geschillen daaromtrent
  • Opmaken of wijzigen algemene voorwaarden
  • Handelsovereenkomsten (distributie, agentuur, commissie, concessie of alleenverkoop, franchising, leasing, …)
  • Overdracht van handelsfondsen
  • Consumentenrecht en handelspraktijken
  • Mededingingsrecht
  • Productaansprakelijkheid
  • Intellectuele eigendom
Meer info