Algemene informatie

BVBA VY-US is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), met zetel te 8510 MARKE (KORTRIJK), Engelse Wandeling 74 en met kantoor op hetzelfde adres.

Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0479.283.037.

Alle advocaten van ons kantoor zijn advocaat in BELGIË en zijn ingeschreven aan de balie van KORTRIJK. Zij zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de rubriek ‘rechtstakken’ van onze website.

U kan ons contacteren via de rubriek ‘contact’ van onze website of per e-mail via het persoonlijk e-mailadres van elke advocaat, dat als volgt gevormd wordt: voornaam.naam@vy-us.be.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u ons bereiken:

  • via post op het adres van het kantoor te 8510 MARKE (KORTRIJK), Engelse Wandeling 74;
  • via e-mail op het adres advocaten@vy-us.be;
  • via telefoon op het nummer + 32 56 20 40 77;
  • via fax op het nummer + 32 56 20 40 88.

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE, , Koning Albert II laan 37 te 1030 BRUSSEL via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies, en bij AG INSURANCE, Emiel Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL, via VANBREDA RISK & BENEFIT, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 ANTWERPEN.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van uw raadsman verzekert, verleent dekking voor de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of CANADA of onder de wetgeving op de rechtsmacht van de VS of CANADA.