Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Verkeersrecht (verkeersongevallen, verkeersovertredingen, …)
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Strafrecht
  • Burgerlijke partijstelling (opmaken schadevorderingen lichamelijke- en zaakschade)
  • Verzekeringen
Meer info