P&A

Beste mijnheer Vynckier.

Vooreerst onze beste wensen voor 2021.

Hierbij wensen we u en allen van het bureau te bedanken voor uw begrip, onderzoek, inzet en pleiten bij het ongeval van ons moeder.

Zoals al meerdere keren aangehaald was dit begrip en voornemen om dergelijke spijtige ongevallen in de toekomst te voorkomen van de firma X voor ons meer dan voldoende geweest. Zelfs veel meer dan deze uitkeringen van hun verzekering, maar jammer genoeg zit de wereld zo niet in elkaar.

Toch blij dat door al uw werk de rechter voldoende inzicht kreeg en tot dit rechtvaardige besluit is gekomen en wij hiermee kunnen afsluiten.

 

Beste dank,

P & A