A.G.

Geachte heer,

Met dit schrijven maak ik mijn beste wensen voor het nieuwe jaar over.

Tevens is het mijn bedoeling u te bedanken voor de aangename en doelgerichte samenwerking tijdens de moeilijke periode van het gerechtelijk akkoord bij de NV ..

Het feit dat we de voorop gerichte doelstelling om een deel van de tewerkstelling en een deel van de economische tewerkstelling te redden gehaald hebben, blijft een lichtpunt in de donkere periode, die ons familiebedrijf momenteel treft.

Met de meeste hoogachting,

A.G.