PRIMEUR VOOR VY-US – DIGITALE NEERLEGGING

Met enige trots kunnen wij meedelen dat wij, als één van de allereerste advocatenkantoren in België, sinds begin december 2018 elektronisch conclusies en stukkenbundels neerleggen door middel van de DPA-integratie in het door ons gebruikte softwarepakket, Kleos Kluwer Software.

DPA-deposit (Digital Platform Attorneys) is een digitaal uitwisselingsplatform dat zich enkel richt tot advocaten. Waar voorheen conclusies telkens in tweevoud dienden te worden uitgeprint en manueel ondertekend, om vervolgens per drager of met de post afgeleverd te worden op de griffie van de rechtbank, kunnen deze conclusies thans met één muisklik digitaal verzonden worden naar de Belgische vredegerechten, rechtbanken en hoven van beroep.  Gelijktijdig kan een kopie verzonden worden naar confraters, cliënten en derden.  Ook bewijsstukken (het stukkenbundel) en diverse andere documenten kunnen op deze wijze gecommuniceerd worden aan de verschillende stakeholders in een lopende procedure.

In samenwerking met onze softwarepartner timmert VY-US dan ook verder aan de weg van de digitalisering van ons eigen kantoor en de advocatuur in het algemeen.