Juridische bijstand voor ondernemingen in moeilijkheden

Heel wat ondernemingen hebben het in de huidige omstandigheden moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor deze wegens de kosten verbonden aan gerechtelijke procedures en uitvoeringen via gerechtsdeurwaarders verder in (liquiditeits)problemen komen, wat al te vaak een vicieuze cirkel vormt waardoor de onderneming nog meer in de moeilijkheden geraakt.
Herkent u zich in deze situatie, dan kan Vy-us Advocaten uw bedrijf daarbij helpen.

Zo kunnen wij u bijstaan om u tijdelijk bescherming te bieden tegen uw schuldeisers door via een minnelijk akkoord met één of meerdere schuldeisers, een gerechtelijk reorganisatieplan (lees: collectief akkoord met alle schuldeisers), dan wel via een overdracht onder gerechtelijk gezag (lees: een rendabele activiteit wordt overgedragen aan een andere/derde onderneming) u wat ademruimte te bieden.

Hebt u toch beslist om uw activiteit stop te zetten, dan moet dit trouwens niet altijd met een faillissement eindigen. Ook een vereffening kan vaak een betere oplossing betekenen, niet alleen voor uzelf als bestuurder/aandeelhouder, maar ook voor uw handelsrelaties (klanten, leveranciers, personeel, …). Zelfs wanneer een vereffening bij voorbaat reeds deficitair dreigt te zijn (lees: de schulden lijken groter dan de baten), kan er vaak nog een door de aandeelhouders gekozen vereffenaar aangesteld worden.

Heeft u hieromtrent vragen, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren. Mr. Johan Vynckier en mr. Guy Delabie hebben elk een jarenlange ervaring als curator, vereffenaar en gerechtsmandataris en staan ter uwer beschikking indien u dat zou wensen.