Thomas VERHANNEMAN

Thomas VERHANNEMAN is geboren te Roeselare op 16 maart 1989.

Hij studeerde latijn-moderne talen aan het Bisschoppelijk Lyceum der Grauwe Zusters (Barnum) te Roeselare.

Nadat hij in juli 2010 het diploma van Bachelor in de Rechten aan de Universiteit Gent met onderscheiding had behaald, studeerde hij in juli 2012, eveneens met onderscheiding, aan diezelfde universiteit af als Master in de Rechten.

Thomas is actief aan de balie van Kortrijk sedert 01.01.2014, eerst met mr. Dominiek VYNCKIER als zijn stagemeester en is thans als advocaat-medewerker aan het kantoor verbonden.

Tijdens zijn stageperiode werd Thomas in 2015 laureaat van de pleitwedstrijd van de Balie Kortrijk en in 2016 mocht hij de kleuren van de Kortrijkse balie verdedigen tijdens de Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda en het Vlaams Pleitjuweel. Hij wist telkens een verdienstelijke tweede plaats binnen te rijven.

Om zijn kennis van het ruime ondernemingsrecht te verbreden en te verdiepen, volgde hij tijdens het academiejaar 2015-2016 de Master in het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen en studeerde, o.a. met een masterproef over de Vlaamse overheidswaarborgen, met grote onderscheiding af.

Op 15 september 2016 werd hij opgenomen op het tableau van advocaten van de Balie Kortrijk.

Zijn interesse gaat vooral uit naar het contractenrecht, beslag- en executierecht, privaat bankrecht evenals geschillenbeslechting en procesvoering.