Johan VYNCKIER

Johan VYNCKIER is geboren te Roeselare op 11 juni 1962. Hij volgde zijn middelbare studies aan het Sint-Jozefscollege te Izegem, waar hij in 1980 zijn diploma Latijn-Wetenschappen behaalde.

Nadien studeerde hij in 1985 af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (kandidaatsdiploma aan de KU Leuven afdeling Kortrijk). Hij werd in het zelfde jaar ingeschreven aan de balie van Kortrijk.

Meteen reeds tijdens zijn stageperiode startte hij zijn eigen – toen nog – éénmanskantoor op. Hij is sinds 2003 stichtend vennoot van de VOF VYNCKIER & VYNCKIER, vanaf thans BVBA VY-US.

Hij werd tevens in de loop van 1999 benoemd als plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. In de loop van 2010 werd hij vervolgens benoemd tot plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent.

Hoewel hij nog steeds in vele domeinen van het recht actief is en de dossiers op het kantoor ook zelf opvolgt en superviseert, bestaat zijn eigen activiteit voornamelijk in de dossiers i.v.m. vennootschapsrecht, handelsrecht, bankrecht, faillissement, ondernemingen in moeilijkheden en verzoeken tot gerechtelijke reorganisatie (WCO).

Hij heeft in deze materies een grote ervaring opgebouwd door de jaren heen, niet in het minst doordat hij veelvuldig werd en wordt aangesteld door de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk als curator of vereffenaar. Hij trad ook reeds op als vereffenaar in het kader van vrijwillige vereffeningen van vennootschappen.

Hij is sinds 2015 verkozen als lid van de Raad van de Orde van de balie Kortrijk.

Sinds 2014 is hij eveneens verkozen lid van Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.