Indra PARMENTIER

Indra PARMENTIER is geboren te Kortrijk op 22 december 1977.

Zij volgde haar middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum te Kortrijk waar zij in 1995 haar diploma Latijn-Grieks behaalde.

In juli 2000 studeerde zij af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent, dit met grote onderscheiding.

Op 1 oktober van datzelfde jaar werd zij ingeschreven aan de Balie Kortrijk, met Mr. Johan VYNCKIER als haar stagemeester.

Na afronding van haar stage in 2003, volgde zij, eveneens aan de Universiteit Gent, een Postacademische opleiding “Bemiddeling in Familiezaken”, waarvan zij een getuigschrift behaalde.

Als advocaat-medewerker bij het kantoor is zij actief in diverse rechtsgebieden die het kantoor behandelt, zoals contracten- en verbintenissenrecht, vennootschapsrecht, handelsrecht en economisch recht, insolventie- en beslagrecht, familiaal vermogensrecht, … In deze materies heeft zij dan ook ruime ervaring in het verlenen van advies, het opstellen van contracten en procesvoering.